KONNEKTRIX

Privacy policy

Laatste update: 13 September 2021.
Bedankt voor je bezoek aan konnektrix.com. Konnektrix is een brand en handelsmerk van Business Masters GCV.

Wie zijn wij en waar van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website, sub-sites en diensten van Business Masters (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers op onze website. Hierdoor gaan wij jouw gegevens alleen verwerken op een manier die in overeenstemming is met de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG).

Door de website te gebruiken en/of door persoonsgegevens mee te delen, ga je uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Business Masters persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft. Indien je bij het lezen van de privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht om geen verder gebruik te maken van de website. Indien je via de website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan Business Masters, maak je jezelf sterk en garandeer je dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard. Dit wordt steeds aangehaald met de toestemming die gevraagd wordt bij het invullen van formulieren voor het gebruik van jouw gegevens.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in de cookieverklaring. De voorwaarden waaraan jouw gebruik van de website zijn onderworpen, kan je consulteren in de beschikbare disclaimer.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Deze worden (optioneel) rechtstreeks aan ons doorgegeven bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt op onze website, je iets aankoopt via de website, jezelf inschrijft voor een event, je een reactie geeft op een sollicitatie, enz.

Gegevens die wij kunnen verzamelen

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer
Professionele gegevens: CV, gegevens van sollicitatieformulieren en gesprekken
Onlineproducten, audits & surveys: Bedrijfs- en persoonlijke gegevens nodig om deze diensten aan te bieden

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of potentiële nieuwe klanten werken (bv.: btw-nummer, activiteiten op websites, enz.)
 Statische informatie
Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over jou worden verzameld, met name jouw IP-adres, eventueel jouw locatie, de datum en duur van jouw bezoek aan de website, de websites van waaruit je naar de website wordt doorgelinkt, de browser, het besturingssysteem, jouw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina's die je hebt bezocht op onze website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren (bv. Onder de vorm van Facebook cookies).
 Klantinformatie
Van zodra jouw bezoek of jouw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer je op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals - zonder hiertoe beperkt te zijn:
 
- Het aanvragen van een meeting
- Een vraag stellen via het contactformulier
- Het downloaden van bepaalde documenten zoals een White paper of andere giveaways
- Het doorsturen van uw cv en andere gegevens op onze jobs pagina, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn steeds terug te linken op bovenstaande categorieën (contact-, professionele gegevens en voor onlineproducten, audits & survey).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder geautomatiseerd e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten (maar niet beperkend)
 • Sturen van businesstips en nieuws
 • ​Meldingen i.v.m. productupdates
 • ​Account op ons leerplatform beheren
 • ​Organiseren van seminaries 
 • ​Afhandelen van je aankopen via de website 
 • ​Leveren van bestelling(en) (boeken, onlineproducten…) 
 • ​Klantenservice aanbieden 
 • ​Indien nodig voor de dienstverlening, het bellen of mailen
 • ​Verbeteren van de service 
 • ​Klachten afhandelen 
 • ​Reageren op sollicitaties
 • ​Identificatie wanneer je jouw gegevens wilt verwijderen of aanpassen 
 • ​Als we daartoe wettelijk verplicht zijn/worden, bv.: onze belastinggegevens 
 • ​Overzichtelijk maken van testimonials (enkel Naam, bedrijfsnaam, website, functie & foto) 
 • ​Facebook doelgroep samenstellingen voor advertentiedoeleinden

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien je verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan je ons steeds contacteren.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, die niet nodig zijn om onze diensten te ondersteunen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv.: verdenking op fraude aan de overheid). Wel worden jouw gegevens bewaard in onze centrale databank. De gegevens die je verstrekt aan ons, in het kader van een sollicitatie, worden nooit aan derden overgedragen.
 
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving (AVG of GDPR).

Jouw rechten

 Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 Recht verbetering, verwijdering & beperking
Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 Recht van verzet
Je beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.
 Recht om klacht in te dienen
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit zeker aan ons weten via support@businessmasters.be of support@konnektrix.com. In het uitzonderlijke geval dat we er niet samen uitkomen, heb je het recht om klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Klik hier om met hen contact op te nemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij je aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacy policy, kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Ons adres: Herenthoutseweg 14 – 2222 Wiekevorst, België
Onze supportafdeling: support@konnektrix.com

Privacy policy

Laatste update: 13 September 2021.
Bedankt voor je bezoek aan konnektrix.com. Konnektrix is een brand en handelsmerk van Business Masters GCV.

Wie zijn wij en waar van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website, sub-sites en diensten van Business Masters (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers op onze website. Hierdoor gaan wij jouw gegevens alleen verwerken op een manier die in overeenstemming is met de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG).

Door de website te gebruiken en/of door persoonsgegevens mee te delen, ga je uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Business Masters persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft. Indien je bij het lezen van de privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht om geen verder gebruik te maken van de website. Indien je via de website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan Business Masters, maak je jezelf sterk en garandeer je dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard. Dit wordt steeds aangehaald met de toestemming die gevraagd wordt bij het invullen van formulieren voor het gebruik van jouw gegevens.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in de cookieverklaring. De voorwaarden waaraan jouw gebruik van de website zijn onderworpen, kan je consulteren in de beschikbare disclaimer.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Deze worden (optioneel) rechtstreeks aan ons doorgegeven bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt op onze website, je iets aankoopt via de website, jezelf inschrijft voor een event, je een reactie geeft op een sollicitatie, enz.

Gegevens die wij kunnen verzamelen

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer
Professionele gegevens: CV, gegevens van sollicitatieformulieren en gesprekken
Onlineproducten, audits & surveys: Bedrijfs- en persoonlijke gegevens nodig om deze diensten aan te bieden

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of potentiële nieuwe klanten werken (bv.: btw-nummer, activiteiten op websites, enz.)
 Statische informatie
Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over jou worden verzameld, met name jouw IP-adres, eventueel jouw locatie, de datum en duur van jouw bezoek aan de website, de websites van waaruit je naar de website wordt doorgelinkt, de browser, het besturingssysteem, jouw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina's die je hebt bezocht op onze website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren (bv. Onder de vorm van Facebook cookies).
 Klantinformatie
Van zodra jouw bezoek of jouw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer je op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals - zonder hiertoe beperkt te zijn:
 
- Het aanvragen van een meeting
- Een vraag stellen via het contactformulier
- Het downloaden van bepaalde documenten zoals een White paper of andere giveaways
- Het doorsturen van uw cv en andere gegevens op onze jobs pagina, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn steeds terug te linken op bovenstaande categorieën (contact-, professionele gegevens en voor onlineproducten, audits & survey).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder geautomatiseerd e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten (maar niet beperkend)
 • Sturen van businesstips en nieuws
 • ​Meldingen i.v.m. productupdates
 • ​Account op ons leerplatform beheren
 • ​Organiseren van seminaries 
 • ​Afhandelen van je aankopen via de website 
 • ​Leveren van bestelling(en) (boeken, onlineproducten…) 
 • ​Klantenservice aanbieden 
 • ​Indien nodig voor de dienstverlening, het bellen of mailen
 • ​Verbeteren van de service 
 • ​Klachten afhandelen 
 • ​Reageren op sollicitaties
 • ​Identificatie wanneer je jouw gegevens wilt verwijderen of aanpassen 
 • ​Als we daartoe wettelijk verplicht zijn/worden, bv.: onze belastinggegevens 
 • ​Overzichtelijk maken van testimonials (enkel Naam, bedrijfsnaam, website, functie & foto) 
 • ​Facebook doelgroep samenstellingen voor advertentiedoeleinden

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien je verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan je ons steeds contacteren.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, die niet nodig zijn om onze diensten te ondersteunen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv.: verdenking op fraude aan de overheid). Wel worden jouw gegevens bewaard in onze centrale databank. De gegevens die je verstrekt aan ons, in het kader van een sollicitatie, worden nooit aan derden overgedragen.
 
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving (AVG of GDPR).

Jouw rechten

 Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 Recht verbetering, verwijdering & beperking
Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 Recht van verzet
Je beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.
 Recht om klacht in te dienen
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit zeker aan ons weten via support@businessmasters.be of support@konnektrix.com. In het uitzonderlijke geval dat we er niet samen uitkomen, heb je het recht om klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Klik hier om met hen contact op te nemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij je aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacy policy, kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Ons adres: Herenthoutseweg 14 – 2222 Wiekevorst, België
Onze supportafdeling: support@konnektrix.com

Wij staan voor diepgaande relaties op lange termijn

Ondernemingen en organisaties met een sterke toekomstvisie vragen ons steeds naar methoden om effectief en flexibel samen te werken in het bouwen van relaties op lange termijn. Wat perfect aansluit bij onze favoriete werkmethode: we werken niet voor onze klanten... we werken met onze klanten, zodat we samen kunnen groeien en de gewenste impact kunnen leveren.

Het is dan ook onze visie om zoveel als mogelijk te investeren in het creëren van diepgaande relaties in plaats van een eenmalige campagne of advies. Onze relaties zijn in staat om onze kennis en expertise in te schakelen om zo de ontbrekende puzzelstukken in hun organisatie op te vullen. 

Wil je kennis maken?

Wij geloven dat jouw expertise bekrachtigt moet worden door de juiste strategie & systemen op te zetten, zodat jij blijvende & winstgevende relaties kan opbouwen met jouw klanten en de nodige impact kan leveren in de wereld.
     0475 27 46 55
Konnektrix Facebook page
Konnektrix instagram
Konnektrix LinkedIn
Konnektrix youtube channel
Konnektrix whatsapp

"Enkel Door Relaties Te Bouwen En Te Onderhouden Kan Je Een Bedrijf Schalen Op Lange Termijn"

Konnektrix - Sales Relationship Marketing logo
 2019+ All Rights Reserved  - Konnektrix is a Business Masters brand and trademark

Wij staan voor diepgaande relaties op lange termijn

Ondernemingen en organisaties met een sterke toekomstvisie vragen ons steeds naar methoden om effectief en flexibel samen te werken in het bouwen van relaties op lange termijn. Wat perfect aansluit bij onze favoriete werkmethode: we werken niet voor onze klanten... we werken met onze klanten, zodat we samen kunnen groeien en de gewenste impact kunnen leveren.

Het is dan ook onze visie om zoveel als mogelijk te investeren in het creëren van diepgaande relaties in plaats van een eenmalige campagne of advies. Onze relaties zijn in staat om onze kennis en expertise in te schakelen om zo de ontbrekende puzzelstukken in hun organisatie op te vullen. 

Wil je kennis maken?

Wij geloven dat jouw expertise bekrachtigt moet worden door de juiste strategie & systemen op te zetten, zodat jij blijvende & winstgevende relaties kan opbouwen met jouw klanten en de nodige impact kan leveren in de wereld.
     0475 27 46 55
Konnektrix Facebook page
Konnektrix instagram
Konnektrix LinkedIn
Konnektrix youtube channel
Konnektrix whatsapp

"Enkel Door Relaties Te Bouwen En Te Onderhouden Kan Je Een Bedrijf Schalen Op Lange Termijn"

Konnektrix - Sales Relationship Marketing logo
 2019+ All Rights Reserved  - Konnektrix is a Business Masters brand and trademark