KONNEKTRIX

Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan konnektrix.com. Konnektrix is een brand en handelsmerk van Business Masters GCV.
Deze website (www.konnektrix.com) is eigendom van Business Masters en is ingeschreven in het KBO onder het nummer 0645.941.410
Door toegang tot en gebruik van deze site gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

We beheren de website zo goed als mogelijk, maar begrijp dat we niet aansprakelijk kunnen gesteld worden (op geen enkele wijze) voor:
  • Enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse (met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  • Een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

Veiligheid

We doen er alles aan, in de mate van het mogelijke, om de website zo veilig mogelijk te maken om de vertrouwelijkheid van gegevens te verzekeren. Met het versturen van gegevens via deze website, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een niet-erkende partij, kan in geen geval verhaald worden op ons, als beheerder van deze website.

Correctheid

Alles wat we op de website zetten is van algemene aard. Deze informatie is bedoeld als informatie voor gebruikers, maar is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Het kan niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.
We verrichten enorme inspanningen om de informatie op onze website zo correct mogelijk te maken, maar informatie kan na bepaalde tijd komen te veranderen. Het is dus best mogelijk dat na onze inspanningen eventuele onjuistheden zich voordoen in deze, ter beschikking gestelde, informatie. Indien de verstrekte informatie niet volledig, juist nauwkeurig of verouderd zou zijn, is het volgende mogelijk:
  • Je kan ons contacteren op support@konnektrix.com.
  • We doen ons best om dit recht te zetten.
Aangezien het onze website is, behouden we het recht om de inhoud van deze website (links inbegrepen) te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen.

Auteursrecht

Het materiaal beschikbaar op deze website (met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) worden beschermd door het auteursrecht. Ze zijn te lezen of te downloaden, maar mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Business Masters.

Privacy

Aan privacy hechten we veel belang. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder de verstrekking van persoonlijke gegevens, maar het is mogelijk dat er om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt gebruikt in het kader van klantenbeheer, updates, promoties, activiteiten, opportuniteiten, enz. te communiceren naar de gebruiker. De gebruiker kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor onze marketing doeleinden. Je kan ons, als websitebeheerder, hiervoor op de hoogte brengen.

Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen, die niet behoren tot labels onder Business Masters. Conform de wet op de persoonsgegevens van 8/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie paspoort) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ons, als beheerder van deze website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

We kunnen, als beheerder van deze website, anoniemen of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals type van de webbrowser, besturingsprogramma dat gebruikt wordt, enz. (lijst is niet exhaustief) Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Links van andere websites

Het plaatsen van een link op een externe website is toegestaan. Wij, als beheerder, kunnen natuurlijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites die linken naar onze website.

Links naar andere websites

Op deze website kunnen links geplaatst worden naar andere websites, pagina’s van derden, enz. Deze worden aangeboden als informatief. We hebben op geen enkel moment controle over de inhoud of informatie die aangeboden wordt, of een goedkeuring over de inhoud ervan. Hierdoor kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kenmerken of enige vorm van schade door het gebruik ervan. Er wordt steeds aangeraden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe sites en in het bijzonder het deel over het respect van de privacy.

Wijzigingen

Wij, als beheerder van de website, kunnen de gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing of de gebruikers hiervan op de hoogte brengen, aanpassen. Hierdoor adviseren we om de gebruiksvoorwaarden op regelmatige basis door te nemen.

Toepasselijk recht

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen voor die rechtbanken te brengen.

Financiële informatie (Earnings disclaimer)

Bij het gebruik van informatie van financiële oorsprong of het beschikbaar stellen van financiële informatie is volledig buiten de controle van Business Masters. Deze informatie wordt on toegestuurd en kunnen wij dus niet verifiëren. Daarom nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid naar de juistheid van deze gegevens. Ga er zeker niet vanuit dat jij dezelfde resultaten zal behalen.
 
Geen enkel statement op deze website kan je gebruiken of bekijken als een gemiddeld inkomen dat jij zal ervaren. Er zijn geen gemiddelde inkomens. Testimonials en statements van personen kunnen niet als claims of representaties van inkomens gebruikt worden.

Succes is gebaseerd op de effort, commitment en tal van andere individuele factoren, eigen aan jezelf. Wij kennen en weten hiervan geen enkele, welke reflecterend is aan jou.
Zorg dat je, je eigen persoonlijke situatie nagaat. Vooraleer van start te gaan met enige programma’s. Volg het advies van je persoonlijke adviseurs.

Er is geen enkele garantie dat jij geld zal verdienen met de ideeën die we je meegeven in onze materialen. Voorbeelden in onze programma’s kunnen niet geinterpreteerd worden als een belofte of garantie voor inkomen. Er zijn vele factoren die belangrijk zijn, om je eigenlijke resultaten te kunnen hebben en we maken geen garanties dat jij dezelfde resultaten als ons of andere in het programma, zullen krijgen. We maken geen enkele garantie dat je resultaten zal boeken met ons materiaal.

Jij als klant bevestigt dat Business Masters geen onderdeel zal krijgen van je succes of hiervan deel zal uitmaken. Business Masters is dusdanig ook niet verantwoordelijk voor enige faling of voor de acties van de klant, wanneer de klant zaken uitprobeert.

Resultaten en performanties uit het verleden zijn geen indicatie voor mogelijke toekomstige resultaten.

Facebook disclaimer

Deze website is geen onderdeel van de Facebookwebsite of van Facebook Inc. Daarnaast is deze website, Konnektrix, NIET onderschreven of gesteund door Facebook in eender welke vorm dan ook. Facebook is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc.

Contactgegevens organisatie

Business Masters
Herenthoutseweg 14
2222 Wiekevorst - België
BTW-nummer: BE 0645.941.410

Disclaimer

Bedankt voor je bezoek aan konnektrix.com. Konnektrix is een brand en handelsmerk van Business Masters GCV.

Deze website (www.konnektrix.com) is eigendom van Business Masters en is ingeschreven in het KBO onder het nummer 0645.941.410

Door toegang tot en gebruik van deze site gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

We beheren de website zo goed als mogelijk, maar begrijp dat we niet aansprakelijk kunnen gesteld worden (op geen enkele wijze) voor:
  • Enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse (met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  • Een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

Veiligheid

We doen er alles aan, in de mate van het mogelijke, om de website zo veilig mogelijk te maken om de vertrouwelijkheid van gegevens te verzekeren. Met het versturen van gegevens via deze website, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een niet-erkende partij, kan in geen geval verhaald worden op ons, als beheerder van deze website.

Correctheid

Alles wat we op de website zetten is van algemene aard. Deze informatie is bedoeld als informatie voor gebruikers, maar is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Het kan niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.
We verrichten enorme inspanningen om de informatie op onze website zo correct mogelijk te maken, maar informatie kan na bepaalde tijd komen te veranderen. Het is dus best mogelijk dat na onze inspanningen eventuele onjuistheden zich voordoen in deze, ter beschikking gestelde, informatie. Indien de verstrekte informatie niet volledig, juist nauwkeurig of verouderd zou zijn, is het volgende mogelijk:
  • Je kan ons contacteren op support@konnektrix.com.
  • We doen ons best om dit recht te zetten.
Aangezien het onze website is, behouden we het recht om de inhoud van deze website (links inbegrepen) te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving, aan te passen, aan te vullen of te wijzigen.

Auteursrecht

Het materiaal beschikbaar op deze website (met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) worden beschermd door het auteursrecht. Ze zijn te lezen of te downloaden, maar mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Business Masters.

Privacy

Aan privacy hechten we veel belang. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder de verstrekking van persoonlijke gegevens, maar het is mogelijk dat er om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt gebruikt in het kader van klantenbeheer, updates, promoties, activiteiten, opportuniteiten, enz. te communiceren naar de gebruiker. De gebruiker kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor onze marketing doeleinden. Je kan ons, als websitebeheerder, hiervoor op de hoogte brengen.

Jouw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen, die niet behoren tot labels onder Business Masters. Conform de wet op de persoonsgegevens van 8/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie paspoort) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ons, als beheerder van deze website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

We kunnen, als beheerder van deze website, anoniemen of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals type van de webbrowser, besturingsprogramma dat gebruikt wordt, enz. (lijst is niet exhaustief) Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Links van andere websites

Het plaatsen van een link op een externe website is toegestaan. Wij, als beheerder, kunnen natuurlijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites die linken naar onze website.

Links naar andere websites

Op deze website kunnen links geplaatst worden naar andere websites, pagina’s van derden, enz. Deze worden aangeboden als informatief. We hebben op geen enkel moment controle over de inhoud of informatie die aangeboden wordt, of een goedkeuring over de inhoud ervan. Hierdoor kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kenmerken of enige vorm van schade door het gebruik ervan. Er wordt steeds aangeraden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe sites en in het bijzonder het deel over het respect van de privacy.

Wijzigingen

Wij, als beheerder van de website, kunnen de gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing of de gebruikers hiervan op de hoogte brengen, aanpassen. Hierdoor adviseren we om de gebruiksvoorwaarden op regelmatige basis door te nemen.

Toepasselijk recht

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen voor die rechtbanken te brengen.

Financiële informatie (Earnings disclaimer)

Bij het gebruik van informatie van financiële oorsprong of het beschikbaar stellen van financiële informatie is volledig buiten de controle van Business Masters. Deze informatie wordt on toegestuurd en kunnen wij dus niet verifiëren. Daarom nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid naar de juistheid van deze gegevens. Ga er zeker niet vanuit dat jij dezelfde resultaten zal behalen.
 
Geen enkel statement op deze website kan je gebruiken of bekijken als een gemiddeld inkomen dat jij zal ervaren. Er zijn geen gemiddelde inkomens. Testimonials en statements van personen kunnen niet als claims of representaties van inkomens gebruikt worden.

Succes is gebaseerd op de effort, commitment en tal van andere individuele factoren, eigen aan jezelf. Wij kennen en weten hiervan geen enkele, welke reflecterend is aan jou.
Zorg dat je, je eigen persoonlijke situatie nagaat. Vooraleer van start te gaan met enige programma’s. Volg het advies van je persoonlijke adviseurs.

Er is geen enkele garantie dat jij geld zal verdienen met de ideeën die we je meegeven in onze materialen. Voorbeelden in onze programma’s kunnen niet geinterpreteerd worden als een belofte of garantie voor inkomen. Er zijn vele factoren die belangrijk zijn, om je eigenlijke resultaten te kunnen hebben en we maken geen garanties dat jij dezelfde resultaten als ons of andere in het programma, zullen krijgen. We maken geen enkele garantie dat je resultaten zal boeken met ons materiaal.

Jij als klant bevestigt dat Business Masters geen onderdeel zal krijgen van je succes of hiervan deel zal uitmaken. Business Masters is dusdanig ook niet verantwoordelijk voor enige faling of voor de acties van de klant, wanneer de klant zaken uitprobeert.

Resultaten en performanties uit het verleden zijn geen indicatie voor mogelijke toekomstige resultaten.

Facebook disclaimer

Deze website is geen onderdeel van de Facebookwebsite of van Facebook Inc. Daarnaast is deze website, Konnektrix, NIET onderschreven of gesteund door Facebook in eender welke vorm dan ook. Facebook is een handelsmerk van FACEBOOK, Inc.

Contactgegevens organisatie

Business Masters
Herenthoutseweg 14
2222 Wiekevorst - België
BTW-nummer: BE 0645.941.410

Wij staan voor diepgaande relaties op lange termijn

Ondernemingen en organisaties met een sterke toekomstvisie vragen ons steeds naar methoden om effectief en flexibel samen te werken in het bouwen van relaties op lange termijn. Wat perfect aansluit bij onze favoriete werkmethode: we werken niet voor onze klanten... we werken met onze klanten, zodat we samen kunnen groeien en de gewenste impact kunnen leveren.

Het is dan ook onze visie om zoveel als mogelijk te investeren in het creëren van diepgaande relaties in plaats van een eenmalige campagne of advies. Onze relaties zijn in staat om onze kennis en expertise in te schakelen om zo de ontbrekende puzzelstukken in hun organisatie op te vullen. 

Wil je kennis maken?

Wij geloven dat jouw expertise bekrachtigt moet worden door de juiste strategie & systemen op te zetten, zodat jij blijvende & winstgevende relaties kan opbouwen met jouw klanten en de nodige impact kan leveren in de wereld.
     0475 27 46 55
Konnektrix Facebook page
Konnektrix instagram
Konnektrix LinkedIn
Konnektrix youtube channel
Konnektrix whatsapp

"Enkel Door Relaties Te Bouwen En Te Onderhouden Kan Je Een Bedrijf Schalen Op Lange Termijn"

Konnektrix - Sales Relationship Marketing logo
 2019+ All Rights Reserved  - Konnektrix is a Business Masters brand and trademark

Wij staan voor diepgaande relaties op lange termijn

Ondernemingen en organisaties met een sterke toekomstvisie vragen ons steeds naar methoden om effectief en flexibel samen te werken in het bouwen van relaties op lange termijn. Wat perfect aansluit bij onze favoriete werkmethode: we werken niet voor onze klanten... we werken met onze klanten, zodat we samen kunnen groeien en de gewenste impact kunnen leveren.

Het is dan ook onze visie om zoveel als mogelijk te investeren in het creëren van diepgaande relaties in plaats van een eenmalige campagne of advies. Onze relaties zijn in staat om onze kennis en expertise in te schakelen om zo de ontbrekende puzzelstukken in hun organisatie op te vullen. 

Wil je kennis maken?

Wij geloven dat jouw expertise bekrachtigt moet worden door de juiste strategie & systemen op te zetten, zodat jij blijvende & winstgevende relaties kan opbouwen met jouw klanten en de nodige impact kan leveren in de wereld.
     0475 27 46 55
Konnektrix Facebook page
Konnektrix instagram
Konnektrix LinkedIn
Konnektrix youtube channel
Konnektrix whatsapp

"Enkel Door Relaties Te Bouwen En Te Onderhouden Kan Je Een Bedrijf Schalen Op Lange Termijn"

Konnektrix - Sales Relationship Marketing logo
 2019+ All Rights Reserved  - Konnektrix is a Business Masters brand and trademark